<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=545163149217500&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Poster met de ERC-richtlijnen voor ALS

De richtlijnen van de Europese Reanimatieraad (ERC) uit 2021 zijn erop gericht mensenlevens te redden door hoogwaardige reanimatie voor iedereen beschikbaar te maken. ZOLL® sluit zich daar van harte bij aan. Onze producten zijn met name gericht op de systeemaanpak 'Systems Saving Lives' in de richtlijnen — de handelingen waardoor iemand met een plotselinge hartstilstand kan overleven — van de eerste respons tot reanimatie en postreanimatiezorg.

Met onze poster met de ERC-richtlijnen voor ALS van 2021 hebt u het algoritme voor Advanced Life Support (ALS) steeds in zicht.

Vul het formulier in om het boekje te downloaden.